U bent hier

ZIB Volendam CV

Het Fonds heeft haar vermogen aangewend voor de aankoop van de grond en de realisatie van
187 woningen/appartementen, een gedeelte van het centrumgebouw en bijbehorende inventaris en installaties op Marinapark Volendam, gelegen op circa 33.000 m2 eigen grond aan het IJsselmeer te Volendam. Voor een uitgebreide beschrijving van het Fonds verwijzen we naar het prospectus.

De typische Volendamse huizen op het park vormen samen een klein dorpje in een echt oud-Hollandse sfeer, meteen aan de jachthaven en het centrum van Volendam.

Kernpunten van ZIB Volendam CV

 • Totale investering van € 30.950.00.
 • Investering in 187 woningen/appartementen, een gedeelte van het centrumgebouw en bijbehorende inventaris en installaties op Marinapark Volendam.
 • Eigen vermogen van € 8.075.000, verdeeld over 3.230 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij minimale deelname 5 participaties bedraagt.
 • 9,25% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting. Hiervan wordt 7% jaarlijks uitgekeerd en 2,25% op jaarbasis bij inkoop van de participaties*.
 • Huuropbrengst bedraagt € 2.260.000 per jaar (jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage van 2,75%).
 • Looptijd van de netto-huurovereenkomst is 15 juni 2027.
 • ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met een beëindiging van het Fonds op 31 december 2023.
 • De participanten hebben jaarlijkse exitmogelijkheden. Tussentijdse overdracht enkel mogelijk per 1 juli en na toestemming medeparticipanten. Aanmelden voor 1 mei.
 • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten.
   

Inschrijving

De inschrijving is gesloten. In totaal zijn er voor 4.730 participaties inschrijvingen ontvangen.

Uitgifte participaties

Op 4 juli 2006 zijn de participaties in ZIB Volendam CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Volendam CV bedraagt per 1 januari 2018 € 4.850.000 (1.940 participaties).

 

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
   geen garantie voor de toekomst.

Website realisatie door SeeMeOnline