U bent hier

ZIB Maas & Dal CV

Het eigen vermogen van ZIB Maas & Dal CV, € 7,6 miljoen, is aangewend voor de verwerving en realisatie van 30 vakantievilla's gelegen op Vakantiepark Klein Vink, 20 chalets op het voormalig kampeerterrein De Maasvallei, nu geheten Résidence Arcen Spa en de herfinanciering van 48 bungalows, 101 chalets en de centrumvoorzieningen gelegen op Vakantiepark Hunzedal.
 

Kernpunten van ZIB Maas & Dal CV:

  • Totale investering van € 25.950.000 miljoen.
  • Investering in Vakantiepark Klein Vink te Arcen en Vakantiepark Hunzedal te Borger.
  • Eigen vermogen van € 7,6 miljoen, verdeeld over 3.040 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten)waarbij de minimale deelname 5 participaties bedraagt.
  • 8,25% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting. 6% wordt jaarlijks uitgekeerd en 2,25% op jaarbasis bij terugbetaling van de participaties*.
  • De totale huuropbrengst bedraagt € 1.950.000 per jaar (jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage van 2,75% en vanaf 2014 met 1,75%).
  • Looptijd van de netto-huurovereenkomst is 11 juni 2025.
  • Besloten fonds met een investeringshorizon van circa zestien jaar en zes maanden. ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met beëindiging van het Fonds op 31 december 2026.
  • De participanten hebben jaarlijks een exitmogelijkheid. Tussentijdse overdracht van participaties niet mogelijk. Erven hebben voorrang bij de jaarlijkse exitmogelijkheid.
  • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten op 4 juni 2010. In totaal zijn er voor meer participaties inschrijvingen ontvangen.

Uitgifte participaties

Op 17 juni 2010 zijn de participaties in ZIB Maas & Dal CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Maas & Dal CV bedraagt
per 1 januari 2018 € 6.300.000 (2.520 participaties).

 

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
   geen garantie voor de toekomst.

Website realisatie door SeeMeOnline