U bent hier

ZIB Eurostrand CV

Het eigen vermogen van ZIB Eurostrand CV, € 10,2 miljoen, is grotendeels aangewend voor de financiering van Eurostrand Vastgoed BV voor de aankoop van twee Eurostrand-parken te weten Eurostrand Fintel resp. Eurostrand Leiwen gelegen in Duitsland.
 

Kernpunten ZIB Eurostrand CV:

 • Totale investering van € 36.300.000.
 • Financiering aan Eurostrand Vastgoed BV voor de aankoop van twee Eurostrand-parken, te weten Eurostrand Fintel resp. Eurostrand Leiwen gelegen in Duitsland.
 • De Eurostrand-parken worden geëxploiteerd door de Eurostrand-groep.
 • Eigen vermogen van € 10,2 miljoen, verdeeld over 4.080 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij minimale deelname vijf participaties bedraagt.
 • 7% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting en enkelvoudig. 
 • Looptijd van netto-huurovereenkomst is 31 december 2023 met een verhuurdersoptie van twee jaar (jaarlijkse indexatie met vast percentage van 2,5%).
 • RP Holidays is een commerciële samenwerking met Eurostrand-groep aangegaan.
 • ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met beëindiging van het Fonds op 31 december 2023.
 • De participanten hebben jaarlijks een exitmogelijkheid. Tussentijdse overdracht van participaties niet mogelijk. Erven hebben voorrang bij de jaarlijkse exitmogelijkheid.
 • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten per 1 januari en 1 juli.
   

Inschrijving

De inschrijving is gesloten op 2 oktober 2007. In totaal zijn er voor 5.183 participaties inschrijvingen ontvangen.

Uitgifte participaties

Op 18 oktober 2007 zijn de participaties in ZIB Eurostrand CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Eurostrand CV bedraagt
per 1 januari 2018 € 6.900.000 (2.760 participaties).

 

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
   geen garantie voor de toekomst.

Website realisatie door SeeMeOnline