U bent hier

ZIB Eemhof II CV

Het eigen vermogen van ZIB Eemhof II CV, € 5,5 miljoen, is aangewend voor het upgraden van de
701 bestaande cottages, centrumvoorziening en infrastructuur van het vakantiepark Center Parcs De Eemhof. 

De Eemhof is gelegen in een bosrijke omgeving te Zeewolde. De centrumvoorzieningen bestaan onder andere uit een overdekt zwemparadijs, een conferentiecentrum, diverse horecagelegenheden en tal van activiteiten voor kinderen.

Kernpunten ZIB Eemhof II CV

  • Totale investering van € 15,5 miljoen in Center Parcs De Eemhof te Zeewolde.
  • Het vakantiepark wordt geëxploiteerd door Center Parcs Netherlands NV, een indirecte deelneming van Pierre et Vacanses SA, een aan de effectenbeurs van Parijs genoteerde onderneming.
  • Eigen vermogen van 5,5 miljoen, verdeeld over 2.200 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij de minimale deelname vier participaties bedraagt.
  • 9,125% geprognosticeerd vast rendement op jaarbasis, vóór belasting*.
  • Looptijd van de netto-huurovereenkomst eindigt op 31 oktober 2023.
  • ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met een beëindiging van het Fonds op 31 oktober 2023.
  • De participanten hebben jaarlijks een exitmogelijkheid. Tussentijdse overdracht van participaties niet mogelijk. Erven hebben voorrang bij de jaarlijkse exitmogelijkheid.
  • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten per 1 januari en 1 juli.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten op 15 juni 2010.

Uitgifte participaties

Op 24 juni 2010 zijn de participaties in ZIB Eemhof II CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Eemhof II CV bedraagt
per 1 januari 2018 € 3.150.000 (1.260 participaties).

 

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
   geen garantie voor de toekomst.

Website realisatie door SeeMeOnline