U bent hier

ZIB Cochem CV

Het fonds heeft de ontwikkeling en realisatie medegefinancierd van 270 recreatiewoningen, een 18-holes golfbaan en 9-holes oefengolfbaan gelegen op Ferienresort Cochem in Duitsland. De beheerder van het fonds houdt rekening met een investeringshorizon tot 31 december 2023.
Bij de Autoriteit Financiële Markten is op 26 oktober 2005 goedkeuring op het prospectus verkregen.

Ferienresort Cochem ligt op de top van de heuvels langs de Moezel. Het park ligt op slechts 5 kilometer van Cochem en drie kilometer van Ediger-Eller. Cochem is het meest bekende plaatsje gelegen in het Duitse Eifelgebergte aan de Moezel.

Kernpunten van ZIB Cochem CV

 • Totale investering van € 39.250.000.
 • Investering in ontwikkeling en realisatie van 270 recreatiewoningen, een 18-holes golfbaan en 9-holes oefengolfbaan gelegen op Ferienresort Cochem in Duitsland.
 • Eigen vermogen van € 13.250.000, verdeeld over 5.300 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij de minimale deelname 5 participaties bedraagt.
 • 9,25% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting. Hiervan wordt 7% jaarlijks uitgekeerd en 2,25% op jaarbasis bij inkoop van de participaties*.
 • Totale huuropbrengst bedraagt € 2.818.000 per jaar (jaarlijks geïndexeerd met 2,5%).
 • Ferien- und Golfresort Cochem wordt geëxploiteerd door Roompot Vakanties.
 • Looptijd van netto-huurovereenkomst is 31 december 2023.
 • Besloten fonds met een investeringshorizon van circa 18 jaar. ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met beëindiging van het Fonds op 31 december 2023.
 • De participanten hebben jaarlijkse exitmogelijkheden. Tussentijdse overdracht enkel mogelijk per 1 juli en na toestemming medeparticipanten. Aanmelden voor 1 mei.
 • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten.
   

Inschrijving

De inschrijving is conform prospectus gesloten. In totaal zijn er voor 5.347 participaties inschrijvingen ontvangen

Uitgifte participaties

Op 24 november 2005 zijn de participaties in ZIB Cochem CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Cochem CV bedraagt per
1 januari 2018 € 8.000.000 (3.200 participaties).

 


* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
   geen garantie voor de toekomst.

Website realisatie door SeeMeOnline