U bent hier

ZIB Bayernpark CV

(afgerond)

NOVEMBER 2016 • ZIB BAYERNPARK CV AFGEROND

Per 22 november 2016 is de gehele inleg aan de participanten terugbetaald en het laatste rendement uitgekeerd.

KERNPUNTEN VAN ZIB BAYERNPARK CV

Het eigen vermogen van ZIB Bayernpark CV in 2007, € 6,9 miljoen, is grotendeels uitgeleend ter financiering van de aankoop van 341 woningen op drie in Duitsland gelegen vakantieparken in Eisenärzt, Grafenau en Lindenberg en ter financiering van de renovatie van 125 woningen.

  • Totale investering van 28,5 miljoen.
  • Financiering aan Bayernpark Feriendörfer BV voor de aankoop van 341 woningen op Bayernpark Feriendorf Eisenärzt, Bayernpark Feriendorf Grafenau en Bayernpark Feriendorf Lindenberg. Juli 2014: verkoop parken Eisenärzt en Lindenberg.Bayernpark Feriendörfer BV wordt voortgezet met Bayernpark Grafenau, met een triple-nett huurovereenkomst voor 10 jaar, niet geïndexeerd.
  • Eigen vermogen van € 2.305.000, verdeeld over 922 participaties ieder groot € 2.500.
  • 7% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting*.
  • Verhuur door de Roompot Groep.
  • Looptijd van netto-huurovereenkomst is 31 december 2023.
  • Besloten fonds met een investeringshorizon van circa 16 jaar.ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met een beëindiging van het Fonds op 31 december 2023.
  • De participanten hebben jaarlijks een exitmogelijkheid. Tussentijdse overdracht van participaties niet mogelijk.
  • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten op 8 juni 2007. In totaal zijn er voor 4.123 participaties inschrijvingen ontvangen.

Uitgifte participaties

Op 22 juni 2007 zijn de participaties in ZIB Bayernpark CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Bayernpark CV bedraagt per 23 november 2016 € 0 (0 participaties).


* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
   geen garantie voor de toekomst.

Website realisatie door SeeMeOnline