U bent hier

ZIB Arcen CV

Het Fonds heeft geïnvesteerd in 224 bungalows op het driesterren Bungalowpark Klein Vink en in het Thermaalbad Arcen, gelegen in Arcen, Noord-Limburg.

Vakantiepark Klein Vink ligt middenin het Nationaal Park de Maasduinen te Arcen en wordt omringd door bossen, vennen en rivierduinen. In de directe omgeving zijn talloze wandel- en fietsroutes en steden als Maastricht en Valkenburg liggen in de buurt. De centrumvoorzieningen bestaan onder andere uit een restaurant, café supermarkt en een indoorspeeltuin. Thermaalbad Arcen is eveneens gelegen op het park en is onderdeel van het nieuwe Parkhotel Bad Arcen. In Thermaalbad Arcen vindt u diverse thermaalbaden, sauna´s, kneippbaden en rustruimtes.

Kernpunten van ZIB Arcen CV

  • Totale investering van € 44.750.000.
  • Investering in 224 bungalows op het driesterren Bungalowpark Klein Vink en in het Thermaalbad Arcen.
  • Eigen vermogen van € 10.750.000, verdeeld over 4.300 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij minimale deelname vijf participaties bedraagt.
  • 8,75% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting waarvan 7% jaarlijks wordt uitgekeerd en 1,75% op jaarbasis bij inkoop van de participaties*.
  • Langlopende huurovereenkomst (15 jaar en 5 optiejaren voor verhuurder) met Roompot Recreatie Beheer BV. Looptijd van de netto-huurovereenkomst is 17 maart 2021.
  • De huurprijs is geïndexeerd tegen een vast percentage van 2,75%.
  • ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met beëindiging van het Fonds op 31 december 2022.
  • Jaarlijkse exitmogelijkheid per 31 december. Tussentijdse overdracht enkel mogelijk per 1 juli en na toestemming medeparticipanten. Aanmelden voor 1 mei.
  • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten. In totaal zijn er voor 4.300 participaties inschrijvingen ontvangen.  

Uitgifte participaties

Op 4 januari en 17 maart 2006 zijn de participaties in ZIB Arcen CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Arcen CV bedraagt per
1 januari 2018 € 5.155.000 (2.062 participaties).

* De waarde van uw investering kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Website realisatie door SeeMeOnline