U bent hier

ZIB Aquadelta CV

Het eigen vermogen van ZIB Aquadelta CV, € 6,8 miljoen, is aangewend voor de verwerving van 146 appartementen, 18 hotelkamers en de centrumvoorzieningen van Vakantiepark Aquadelta te Bruinisse.

Dit park is gelegen aan het bekende en bij watersporters zeer geliefde Grevelingenmeer op het schiereiland Schouwen-Duiveland.

Kernpunten van ZIB Aquadelta CV

  • Totale investering van € 18.850.000 miljoen.
  • Investering in Vakantiepark Aquadelta te Bruinisse.
  • Eigen vermogen van € 6.850.000 miljoen, verdeeld over 2.740 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij de minimale deelname 5 participaties bedraagt.
  • 8% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting. 6% wordt jaarlijks uitgekeerd en 2% op jaarbasis bij terugbetaling van de participaties*.
  • De totale huuropbrengst bedraagt € 1.350.000 per jaar (jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage van 2% en vanaf 2016 met 1,5%);
  • Looptijd van de netto-huurovereenkomst is 1 januari 2027.
  • ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met een beëindiging van het Fonds op 31 december 2030.
  • De participanten hebben jaarlijks per 31 december een exitmogelijkheid. Tussentijdse overdracht van participaties niet mogelijk. Erven hebben voorrang bij de jaarlijkse exitmogelijkheid.
  • Halfjaarlijkse uitkeringen rendement.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten op 2 december 2011.

Uitgifte participaties

Op 15 december 2011 zijn de participaties in ZIB Aquadelta CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Aquadelta CV bedraagt
per 1 januari 2018 € 6.175.000 (2.470 participaties).

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
   geen garantie voor de toekomst.

Website realisatie door SeeMeOnline