U bent hier

Eerste Winkel- & Woningmaatschap

(per 5 oktober 2006 opgeheven)

De Eerste Winkel- en Woningmaatschap (EWWM) is opgericht in december 1999. Het is een besloten maatschap waarvoor Zeeland Investments Beheer B.V. als beheerder optrad. De winkels en woningen werden verhuurd aan verschillende bedrijven en particulieren.

De portefeuille bestond uit 190 participaties van € 22.689 (f 50.000), zodat het eigen vermogen € 4.310.912 bedroeg. Het totale geïnvesteerde vermogen bedroeg € 12.478.955.

EWWM had winkels en woningen in Aalten, Delfzijl, Deventer, Goirle, Hengelo en IJsselmuiden in portefeuille. De maatschap was gericht op het behalen van een aantrekkelijk rendement op de verhuur van de onroerende zaken en het realiseren van vermogenswinst bij verkoop.

Kernpunten voor EWWM:

  • 9,0% geprognosticeerd gemiddeld rendement op jaarbasis voor belasting;
  • Fiscale zekerheid door afspraken met de belastingdienst; Box 3 belegging;
  • Gespreide vastgoedportefeuille.

De Eerste Winkel- en Woningmaatschap is beëindigd per 5 maart 2006. Het gerealiseerd rendement is 13,8%.

 

Website realisatie door SeeMeOnline